Články

Klikem se zobrazí celý článěk

Princip gama nože je geniálně jednoduchý. Elektromagnetické paprsky, které jednotlivě nepředstavují hrozbu pro lidskou tkáň, do ní pustíte každý z jiné strany. V bodě, kde chcete odstranit zhoubný nádor, se paprsky potkají a společně požadovanou tkán zničí.

Náš sluch ve vztahu někdy selhává. Měl jsem párové sezení. On koupil jí dárek - Kurz líčení. Měl ze sebe radost, jaký byl originální. Ona tím dárkem slyšela ve svém světě: špatně se líčíš a tak z toho nemohla mít takovou radost, jakou by očekával. Dotklo se ho to. Jí se dotkla jeho reakce na otázku "Zdá se ti, že se neumím nalíčit?"...

Díval jsem se na jeden inspirující rozhovor o mužích a ženách a jedna věc z rozhovoru mi stále vrtala hlavou. Muži prý dnes nejsou vystaveni "boji o přežití", nemohou se utkat se světem tak jak to mají ve své "genetické" výbavě a tím mužský princip trpí. Teď mi došlo, o čem jsem přemýšlel a co mi na tom "nehrálo", a...

Ptala se mě jedna účastnice konstelací, proč nechávám lidem tolik prostoru. Prý chodila na konstelace, kde konstelatér lidem víc určoval, řídil konstelaci a rozhodoval za účastníky mnohem více - co mají říci a udělat. Sám jsem takové konstelace viděl a zažil, ale odešel jsem pryč. Svoboda je totiž moc důležitá, v konstelacích i v životě.

Sebedůvěra

26.11.2019

Sebevědomí - sebehodnota - sebedůvěra, takhle jsem svoje články seřadil. Sebedůvěra je to poslední téma. Souvisí se vším předešlým, co jsem napsal, s naším sebe-vědomím a naší sebe-hodnotou. Sebedůvěra se zdá být vnitřní pocit, který nás nechá vyjádřit svůj názor, udělat nový krok, někdy do neznáma, prostě vykročit, postavit se za sebe nebo se...

Sebehodnota

26.11.2019

Sebe-hodnota, stejně jako dva další pojmy, má široký obraz. Část odpovědí leží v dětství, část v dospívání a další část v naší dospělosti, která s dětstvím a dospíváním souvisí. Tak nejprve dětství.

Sebevědomí

17.11.2019

Poslední dobou se mi v koučování objevila témata sebevědomí, sebehodnota a sebedůvěra. Tak jsem se rozhodl se jim věnovat jednomu po druhém. Nejprve tedy sebevědomí. "Ten má ale sebevědomí!" říká se. "Já nemám žádné sebevědomí!" byl naopak úvod jednoho koučovacího sezení minulý týden. Co to tedy je, to sebevědomí.

Na jedny z konstelací přišla maminka, jejímuž dítěti byla "dána" diagnoza psychické poruchy - Aspergerův syndrom. Konstelace, o kterou bych se s vámi chtěl podělit ukázala, že to dítě je poslední článek v řetězu událostí, a rozpletení traumatického tématu v rodě přineslo úlevu matce i dítěti. Maminka nám ještě večer poslala zprávu, kterou s jejím...

Četl jsem další článek od jedné mladé expertky na děti a zase se mi dělají osypky. Byl opět o tom, co máme "dělat" s našimi dětmi, aby byli "lepší". Článků, které jsou tomuhle podobné je hodně - Děti si neváží, Liberální výchova děti ničí, ...... Děti, děti, děti. Pročpak se ty články nejmenují Rodiče zapomněli být rodiči .... nebo ........