Články

Klikem se zobrazí celý článěk

Rád bych se podělil o jedno pozorování. Tedy ne jedno, ale několik pozorování téhož fenoménu - sebepoškozování a jeho obrazu v rodinných konstelacích.

Viděl jsem jednu maminku kojit. Díky tomu obrazu jsem si vzpomněl jaký je to obřad. Jsme komplexní bytosti. Tělo, duch a ten podivný zbytek, který se nazývá různě - duše, psychika, prostě ta zkušenost v tomto těle, v tomto životě, v tomto čase. To vše jsou naše části, to vše se s námi rodí. Když matka kojí, dítě sytí...

Klasická psychologie nám neudělal dobrou službu, když tento věk nazvala obdobím vzdoru. Není to vzdor, pokud není proti čemu vzdorovat. Je to probuzení vlastní individuality, vlastní síly, vůle a objevování reakcí naší rodící se osobnosti na okolní podněty. Také je to brobouzení astrálního těla, které nese mnoho informací z našich minulých životů. ...

Rád bych tady něco vysvětli. Jsou zdá se určité představy o tom co jsou konstelace nebo co mají "dělat", které jsou z mé zkušenosti matoucí a zavádějící. Tak pár slov o tom.

Princip gama nože je geniálně jednoduchý. Elektromagnetické paprsky, které jednotlivě nepředstavují hrozbu pro lidskou tkáň, do ní pustíte každý z jiné strany. V bodě, kde chcete odstranit zhoubný nádor, se paprsky potkají a společně požadovanou tkán zničí.

Náš sluch ve vztahu někdy selhává. Měl jsem párové sezení. On koupil jí dárek - Kurz líčení. Měl ze sebe radost, jaký byl originální. Ona tím dárkem slyšela ve svém světě: špatně se líčíš a tak z toho nemohla mít takovou radost, jakou by očekával. Dotklo se ho to. Jí se dotkla jeho reakce na otázku "Zdá se ti, že se neumím nalíčit?"...

Ptala se mě jedna účastnice konstelací, proč nechávám lidem tolik prostoru. Prý chodila na konstelace, kde konstelatér lidem víc určoval, řídil konstelaci a rozhodoval za účastníky mnohem více - co mají říci a udělat. Sám jsem takové konstelace viděl a zažil, ale odešel jsem pryč. Svoboda je totiž moc důležitá, v konstelacích i v životě.

Sebehodnota

26.11.2019

Sebe-hodnota, stejně jako dva další pojmy, má široký obraz. Část odpovědí leží v dětství, část v dospívání a další část v naší dospělosti, která s dětstvím a dospíváním souvisí. Tak nejprve dětství.

Sebedůvěra

26.11.2019

Sebevědomí - sebehodnota - sebedůvěra, takhle jsem svoje články seřadil. Sebedůvěra je to poslední téma. Souvisí se vším předešlým, co jsem napsal, s naším sebe-vědomím a naší sebe-hodnotou. Sebedůvěra se zdá být vnitřní pocit, který nás nechá vyjádřit svůj názor, udělat nový krok, někdy do neznáma, prostě vykročit, postavit se za sebe nebo se...

Vytvořte si webové stránky zdarma!