Koučink

Koučink

Nejprve co je to koučink

Pod pojmem Koučink se dnes prodává mnoho služeb. Koučové, kteří do svého koučovacího vzdělání investovali mnoho peněz (koučovací výcviky jsou dnes opravdu drahé) a času (opravdu to zabere docela dost času do problematiky proniknout) se velmi zlobí nad tím, že koučem je dnes "kde kdo", bez ohledu na to jakou službu doopravdy poskytuje a má-li vůbec nějaké odpovídající vzdělání. Vypadá to, že to tak doopravdy je, ale zlobení není k ničemu. Je to jen zlobení a každý pánem svého štěstí - jak klient, tak "kouč". Já raději vysvětlím co je to koučink a nechám na klientovi, ať se rozhodně jak chce.

Koučink je cesta doprovázení klienta za jeho cílem, doprovod klienta ke změně, kterou v životě chce, doprovod klienta v těžkých obdobích nebo v nelehkých situacích. Úkolem kouče je pomoci klientovi najít jeho způsob, jeho zdroje, jeho dary a talenty pro zvládnutí jeho cesty za vytyčeným cílem. Kouč nedělá žádnou intervenci, neopravuje, neanalyzuje, neradí (pokud výslovně není o názor požádán). Pomáhá klientovi vyjasnit si kam jde, pomáhá mu hledat motivace, často skryté motivace, doprovází jej a hlavně mu pomáhá hledat jeho zdroje. Je to jako na obrázku v záhlaví této sekce "I will do it my way" / "Udělám si to po svém". A to je úkol kouče - nechat klienta udělat změnu po svém a pomoci mu cestou rozvinout jeho zdroje - talenty, dary, schopnosti, samostatnost ....... mnoho věcí. Cílem koučování je nejen dostat se k cíli klientova zadání, ale také se cestou rozvinout. Až přijde další výzva, aby klient už byl o něco bohatší a měl více vlastních zdrojů pro její zvládnutí.

Základní motto kouče: 

Každý jsme dokonalý, nikdo nejsme rozbitý, jen v určitých situacích nebo oblastech nemáme dostupné zdroje na jejich zvládnutí. A kouč nám pomáhá ty zdroje najít.

Takže teď je vám snad jasnější, kdo je to kouč. Kouč není poradce, terapeut, konzultant, mentor, psycholog. Tyto role může zvládat, ale pokud jde o koučink, je to specifická disciplina, která má svá pravidla, cíl a prostředky. Jaké druhy koučování nabízím já:

Životní koučink / Life Coaching

Životní koučink je disciplina, kdy klient hledá změnu v životě. Je mnoho oblastí a témat, ve kterých v tomto ohledu kouč pomáhá, ale jednu věc mají společnou - klient ví, že potřebuje změnu a kouče použije na její dosažení. Témata, se kterými se na mě klienti v tomto ohledu obracení je mnoho - životní situace vyžadující doprovod, vztahy, změna životní cesty, nové životní výzvy, změna chování v různých oblastech.

Pracovní koučink / Byznys Coaching

Pracovní oblast nám přináší mnoho výzev. oblasti, se kterými za mnou klienti přicházejí v této oblasti jsou například:

- nová výzva, nová pozice

- vztahy se šéfem, vztahy s kolegy, s podřízenými

- já a můj tým, vztahy v týmu a týmová spolupráce

- změna chování na pracovišti

- změna práce

- neuspokojivé výsledky

- time management / práce s časem

- vystupování na veřejnosti, ne / schopnost presentovat,

- vedení porad

Koučink talentů

Koučik talentů je specifická práce, která pomáhá klientovi zvědomit jeho silné stránky, talenry a dary. Nerad říkám najít talenty, protože nic nehledáme, jen zvědomujeme to, co už klient dávno má. V této práci vycházím ze 3 zdrojů:

- Essencial Life Consulting (https://www.essentiallifeconsulting.com)

- Neurolinguistické programování

-  výcvik v CliftonStrengths® , metodologii používanou společností Gallup® (právě procházím výcvikem)

Psychologický koučink

Termín "psycho-kouč" vymyslel jeden můj klient. Spolupracovali jsme spolu několik měsíců a protože jsme klouzali mezi koučováním a terapií, tak mi jednou řekl, že jsem dobrý "psycho-kouč". Tento termín se mi moc zalíbil a uvědomil jsem si, že tento způsob práce používám už dlouho. Co si pod ním představuji?

Mám určité terapeutické vzdělání, ale nikdy jsem nebyl typ terapeuta, ke kterému lidé chodí na pravidelná sezení, vypovídají se a domluví si další termín. Potřebuji totiž cíl. Vždy jsem uměl pracovat s klienty, kteří chtěli změnu v životě a uměli si za ní jít. Koučink mi dá strukturu práce a terapeutické vzdělání mi dá nástroje. Kombinací obou pak pomalu zpracováváme témata a posouváme se k cíli. Příklad?

Petra užívala 6 let antidepresiva. Její psychotrerapeutka jí každých 14 dní vyslechla, zeptala se jí pár otázek a domluvily se na dalším setkání. Petra byla po 6 letech užívání antidepresiv otupělá a emočně "mělká", jak to popsala a chtěla se jich zbavit. Domluvili jsme se, že nechám na ní a její psychoterapetce rozhodnutí stran antidepresiv, ale spolu budeme pracovat na tématech, která jí k antidepresivům přivedla. Takže cíl byl jasný - život bez antidepresiv. Nestanovili jsme si čas, jen jsme věděli kudy potřebujeme jít. Po několika sezeních Petra snížila dávku antidepresiv a za pár týdnů je vysadila úplně. Po 2 letech říká, že témata, která jí před tím nutila brát prášky jí už nedrtí, zvládá je "normálně" a navíc má velmi dobrý pocit sama ze sebe - vrátila se jí živost a energie.
Vytvořte si webové stránky zdarma!