Talent - nechat zaznít

10.07.2018

Kdysi jsem slyšel jeden vtipný rozhovor se spolupracovníkem Dr. Koláře, slavného fyzioterapeuta hvězdných sportovců. Některému z jeho kolegů utekla věta, že talent dítěte ke sportu se dá poznat už v raném dětství. Tato věta spustila lavinu telefonátů ambiciozních rodičů, kteří chtěli vědět, jestli jejich ratolest dát ve 4 letech na hokej, tenis nebo basket.

"Byli jsme z toho nešťastní, z toho obrovského množství rodičů, kteří po nás chtěli doporučení na co své děti dát, na co mají talent. Hokej nebo fotbal nebo basket..." řekl v rozhovoru zmiňovaný kolega Dr. Koláře.  Rodiče chtěli z vlastní ctižádosti nebo ze strachu o budoucnost svých dětí udělat co nejdříve maximum pro to, aby ......... svůj strach zmírnili nebo své ambice uspokojili. Ale pravda je taková, že dokud bude naše optika zkalena vlastními ambicemi nebo strachem z budoucnosti a nebude se dívat na dítě, selžeme jako rodiče. 

Na své vlastní pouti jsem zažil jak nesmyslné může být upnout se na obraz, který nenaplňuje vlastní potenciál, nerespektuje vlastní dary a talenty. A naopak, jaké je to nabíjející a energetizující žít v souladu se svým potenciálem, se svými dary.  Prastaré kultury věděli jak se zeptat proč sem dítě přišlo, co jej provází. Dali mu prostor a podporu na jeho cestě. My už to jednak neumíme a jednak naše určení spojujeme výhradně s "dosahováním něčeho". Ale bohužel opět bez souvislosti s tím, na co máme opravdu talent, jaké jsou naše dary a silné stránky a bez pochopení "tvoření". A tak se po světě potulují miliony ztracených duší a každá hledá svůj směr. Ztratili se ještě dřív, než vyšli na cestu. Tvořit v souladu sám se sebou je obrovský dar, který je dán nám všem, jen se nám někde ztratí. Je potřeba jej najít spolu se svými talenty a silnými stránkami.

Máme mylnou představu o tom, že musíme "něčím být" nebo se "něčím stát" . My už něčím ale jsme, jen nevíme čím. Musíme si vzpomenout! Zbytek je jen marketing, mediální obraz štěstí a naše strachy nebo falešná ctižádosti. Už jsme! Jako dospělí můžeme na své talenty a dary přijít s koučem. Dnes už existují techniky a metody jak tuto část našeho "já" objevit. A co se týče našich dětí - počkejte až to zazní! Pak jim jen pomozte hledat cestu k naplnění jejich vlastních záměrů sktze jejich talenty.

S láskou, Martin

Vytvořte si webové stránky zdarma!