Samoozdravný princip v konstelacích

28.03.2018

Po posledních konstelacím jsem si uvědomil, že možná není jasná jedna důležitá věc, která provází konstelace. Je tak zjevná, ale možná je potřeba jí pojmenovat - systém se chce a umí uzdravit sám, my nemusíme nic dělat, jen cítit. Zbytek se stane.

První věc, kterou mě napadá začít je, že vedoucí konstelace "to nedělá". On nedělá ten proces, on neposouvá věci nebo lidi, on jen vytváří podmínky a sleduje dva aspekty - rezonanci a zrcadlení. Vysvětlím oba.

Zrcadlení je jev, kterým konstelace ukazuje svému zadavateli a nám všem zúčastněným, obraz jeho vnitřního světa. Jakoby se opravdu díval do zrcadla, do kterého nikdy nepohlédl. My ostatní s ním, ale pro zadavatele je to mnohem důležitější. Dívá se sám na sebe a s něčím uvnitř to rezonuje. Proto ty emoce, proto ty zjitřené pocity, protože se konstelace dotýká něčeho hluboko uvnitř, rezonuje s tím. Kdyby to byl cizí obraz, nechávalo by nás to chladnými. . Ale nejen ten obraz ovlivňuje zadavatele, ale i zadavatel ovlivňuje ten obraz. Pokud se zadavatel "odpojí", znepřítomní, brání se tomu co vidí, pak se to ihned odrazí na pohybu v konstelaci. To samé platí, pokud někdo přijde na konstelace "jen se podívat jak to funguje" a postaví si konstelaci ze zvědavosti například. Není otevřen řešení věcí, není připraven rezonovat a vystavit svůj vnitřní svět zrcadlení. Konstelace bude povrchní a možná vůbec nepomůže. Proto doporučuji se s fenoménem konstelací nejprve seznámit, otevřít se mu a nejlépe před konstelacemi zajít na osobní konzultaci. Připravíte svůj vnitřní svět na obraz, který přijde, otevřete se mu, otevřete se řešení.

Rezonance má ještě jeden důležitý obraz v konstelacích a to je výběr zástupců. Vždy si vyberete toho správného. To on nese nějaký důležitý aspekt, který je potřeba vidět v konstelaci. On rezonuje s tím, co vy potřebujete vidět. Proto si vyberete právě JEHO / JÍ a proto je důležité, pokud chcete chodit na konstelace a pomáhají vám - ve vlastním zájmu o nich šiřte povědomí. Pokud máte dost přítomných zástupců do rolí, pak máte větší možnost vybrat toho správně rezonujícího partnera. 

A co dělá vědoucí konstelace? Sleduji zrcadlení, rezonanci a celkový obraz. Já osobně jen verbalizuji to, co je mi zrcadleno a hledám cesty k zvědomění věcí a jevů. Všechno ostatní děláte vy - zástupci společně se zadavatelem. Vedoucí konstelace NESMÍ, opakuji NESMÍ určovat jak mají věci být. Může vyzvat zúčastněné "běž blíže k matce .... Otoč se na něho nebo na ní....atd", ale není mým úkolem nikoho nutit, aby dělal to nebo ono. Pokud zástupce něco necítí, já nemám právo jej opravovat nebo nutit. Jediné, čím v tomto ohledu mohu přispět, je to, že pomohu zástupci oddělit jeho vlastní pocity nebo témata od pocitů nebo témat role, kterou hraje.

Takže - důvěřujte systému, důvěřujte svým pocitům a nic "nedělejte" dřív, než to ucítíte, než se to zrodí "uvnitř". A vyhýbejte se vedoucím konstelací , kteří vědí, dělají a rozhodují za vás.

Vytvořte si webové stránky zdarma!