Konstelace traumatu

09.04.2018

Konstelace traumatu jsou specifickým druhem konstelací. Pokud někdo s konstelacemi začíná není dobré k tomuto druhu léčení přistoupit příliš brzy. Sám jsem kdysi takovou chybu udělal a od té doby vím, že k tomuto nástroji je potřeba "dojít" určitou prací. Ta práce by měla obsahovat jednak účast na konstelacích, jednak individuální sezení na dané téma. Samozřejmě určitá meditační praxe je obrovským pomocníkem.

Co to je konstelace traumatu? Nejprve co nazýváme trauma. Je-li naše psychika vystavována nebo vystavena něčemu, co není schopna zpracovat, s čím se není schopna vypořádat, pak přistoupí ke strategii štěpení sebe sama tak, aby alespoň přežila danou situaci nebo situace a my dál mohli "fungovat" (příkladem mohou být hrozivé zážitky vojáků ve válkách, kteří se ale musí disociovat -další související termín -od sebe i vlastních pocitů a "fungovat", aby přežili). Jednotlivé části se zpravidla popisují jako část přežívající, část traumatizovaná a část, ve které se uchová vše původní, zdravé, tedy část zdravá. Nelze to vnímat mechanicky, ale protože žijeme ve světě forem, pak je potřeba i těmto částem dát jména a formu. Každá z těchto částí má svou specifickou úlohu, ale co je podstatné, že od té chvíle v určitém kontextu, někdy i zcela, žijeme jen skrze část přežití. Chráníme tím svou traumatizovanou část, kterou za žádnou cenu nechceme vystavit další traumatizující zkušenosti. Pokud zažíváme traumatizující události opakovaně, pak ke štěpení dochází opakovaně a uvnitř jsme mnohonásobně rozpolceni. O tomto jevu vyšlo i u nás již mnoho publikací, ale prosím neděste se, vždy je cesta ven.

Jednoho dne dospějeme a situace, které prožíváme už nejsou život ohrožující a přesto nám ty situace nebo lidé zrcadlí tu samou zkušenost, která nás kdysi donutila se vnitřně "rozštěpit". Reagujeme velmi neadekvátně -křičíme nebo nereagujeme vůbec, jsme jakoby hypnotizovaní nebo paralyzováni danou situací nebo člověkem a zdá se, že nemáme žádnou volbu. Naše část přežití bojuje a chrání traumatizovanou část, ale venku je jen někdo nebo něco, co nám připomíná kdysi proběhlé drama, ale drama to doopravdy není. Když tohoto kdysi bylo hodně, může nám to drama připomínat celý svět jen tím, že se ráno probudíme.

Konstelace traumatu jsou nástrojem jak zcelit kdysi rozpojené. Mají specifický průběh, který je o ozdravném procesu naší duše nebo psyché, chcete-li. Konstelace traumatu jsou zpravidla provázeny velkým emočním nebo bolestným nábojem. Vyžadují proto opravdovou přítomnost a pozornost zástupců, odvahu se potkat s vlastní bolestí a pocity a pro zadavatele postoj odvahy, záměru a otevření se vnitřní moudrosti, ale také vnitřní dynamice a zranitelnosti. U konstelací traumatu lze snad nejvíce vidět, jak jsme schopni se sami uzdravit. Jak jednotlivé části touží po jednotě a jak dynamika pozornosti a odvahy je k ní dovede. Stejně jako u jiných konstelací - reagujte jen na základě svých pocitů, ty komunikujte a důvěřujte moudrosti, která najde rovnováhu a uzdravení.

S láskou Martin

Vytvořte si webové stránky zdarma!