Experti na děti

14.08.2019

Četl jsem další článek od jedné mladé expertky na děti a zase se mi dělají osypky. Byl opět o tom, co máme "dělat" s našimi dětmi, aby byli "lepší". Článků, které jsou tomuhle podobné je hodně - Děti si neváží, Liberální výchova děti ničí,  ...... Děti, děti, děti. Pročpak se ty články nejmenují Rodiče zapomněli být rodiči .... nebo ..... Aniž by nám bylo dovoleno dospět, tak vychováváme vlastní děti. Není to o metodách výchovy, je to o tom jací jsme my rodiče a jaký je svět, do kterého děti přicházejí.

Děti nejsou odděleny od nás, není to jiný živočišný druh, který s námi sdílí planetu a my ho máme nějak domestikovat nebo vychovat nebo co vlastně. Jsou to lidé, jakými jsme kdysi byli my. Učili jsme se od rodičů o hodnotách, o hranicích a o všem ostatním stejně jako se to dnes učí naše děti od nás. My jsme nebyli rozbití a ony jsou? Dnešní děti jsou dětmi dnešní doby a dnešních dospělých. Nepřišli sem s jinými návyky než jiné generace dětí. To my jsme je vychovali a to my tvoříme dobu, ve které vyrůstají. 


Všechny ty články, které mluví o selhání výchovy, špatných vlastnostech našich dětí a nabádají jak s nimi jinak zacházet jsou k ničemu. Pomáhají nám dívat se tam, kde problém nezačíná, ale končí. Začíná u hodnot dospělých, u jejich integrity, jejich hranicích, jejich zdravém rozumu a úsudku, jejich sebedůvěře a také o tom, co se naučili o výchově od svých rodičů. A nikam tam se pisatelům těch článků asi dívat nechce. Tam jsou ale odpovědi. Děti jsou na konci událostí, na jejich začátku jsme my, dospělí a svět, kterým jsme naše děti obklopili. Není to úplně pohodlná pravda. Je určitě pohodlnější intelektuálně klábosit na téma "děti", než si přiznat, že přišli skrze nás a vše čím jsou má kořeny u nás.


Vytvořte si webové stránky zdarma!